Archiv článků

MUŽ A ŽENA

Pánové, není to vůbec jednostranné, je to normální fakt! Muž - Partner, má jedno privilegium - má...
Celý článek

NA ŠTĚDRÝ DEN...

Sklání se nad námi láska našeho Pána. Děkujme, že se smíme společně setkat a prožívat chvíle,...
Celý článek

VÁNOCE

Když se narodil Ježíš, Syn Boží, v Betlémě ve chlévě, zaplavil všechny úrovně stvoření jásavý zpěv...
Celý článek

Holubice

Vyzdobte své duše, lidé; neboť světové období to vyžaduje. Ale očistu svého roucha musíte vykonat...
Celý článek

POHÁDKA

Tiše se otevřela zlatá brána a z ní vystoupila pohádka. Byla malá a růžová a horlivě mávala...
Celý článek

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...