ADVENT - ČTVRTÁ SVÍCE

 

Hořící plamen čtvrté svíce,

ten tajemný kruh uzavírá.

Síla trigonu vlévajíce

lásku, pro život, jenž neumírá.

 

Čtyři ramena, jenž hoří a planou,

tvoří kříž Pravdy zářící.

Navěky žhnou a nepřestanou,

spojeny věčnou kružnicí.

 

Čtverec a kruh pak v jednotě,

vytváří krychli stvoření,

z níž roste život v nicotě,

prostor a čas v ní koření.

 

Snad vidíš malý človíčku,

jak nepatrným jsi v díle Pána.

Někdy i pohledem na svíčku,

otvírá se ti vědění brána.

 

Nečistých myšlenek se zbavit,

na hrudi vnímat zachvění,

pak svátky Lásky můžeš slavit,

vycítit Světla proudění.

  

Vít Ištvánek 23.12.2018
 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020