ADVENT - ČTVRTÁ SVÍCE

 

Hořící plamen čtvrté svíce,

ten tajemný kruh uzavírá.

Síla trigonu vlévajíce

lásku, pro život, jenž neumírá.

 

Čtyři ramena, jenž hoří a planou,

tvoří kříž Pravdy zářící.

Navěky žhnou a nepřestanou,

spojeny věčnou kružnicí.

 

Čtverec a kruh pak v jednotě,

vytváří krychli stvoření,

z níž roste život v nicotě,

prostor a čas v ní koření.

 

Snad vidíš malý človíčku,

jak nepatrným jsi v díle Pána.

Někdy i pohledem na svíčku,

otvírá se ti vědění brána.

 

Nečistých myšlenek se zbavit,

na hrudi vnímat zachvění,

pak svátky Lásky můžeš slavit,

vycítit Světla proudění.

  

Vít Ištvánek 23.12.2018
 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...