ADVENT - DRUHÁ SVÍCE

 

Když vidíš hořet druhou svíci,

nitro tvé nikdy nedocení,

že Vůle dlící po levici,

dodává život stvoření.

 

On je ten Tvůrce - druhý plamen

a přece tvoří jednotu.

Spojuje sféry a Božský pramen,

předává sílu k životu.

 

Je živým mostem pro všechny ctnosti,

vše skrze Něj je stvořeno.

Je živý plamen spravedlnosti,

jen skrze Něj vše je splaceno.

 

Vesmíry, hvězdy i planety,

v tajemných drahách kroužící,

jak obilná zrna jsou rozsety

a po svém růstu toužící.

 

Zákony plynoucí z Vůle Pána

bezchybně proudí stvořením.

Dle činů a chtění všem je pak dána,

odměna smrtí, či spasením.

Vít Ištvánek 9.12.2018

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020