Hrdina?

  Tisíce lidí vyléčil

Však doma večer ženu bil

Tisícům lidí pomohl

Však k lásce k ženě se nezmohl


Teď řekněte mi výsledek

Je hrdina, je z bájí rek?

Vždyť tolik dobrých vzpomínek

Zanechal u stovek maminek


Tak řekněte mi hodnocení

On zklamal či došel k naplnění?

Tak řekněte mi úsudek

On hrdina či chrabrý rek?


Cítím, že je Vám všem to jasné

Na cestě tomu světlo hasne

Kdo opomíjí blízké své

Pak tomu dávám rady dvě.


TY! Vzchop se duchu bláhový

Byť tobě nikdo nepoví

Že nic nepomohou pomoci

Když žena tvá lká do noci


A druhá rada prostá je

Když Ty chceš dojít do ráje

Neber si sebou zásluhy

A neužívej ostruhy!


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *