PRAMEN LÁSKY

JÁ DOSTAL ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ,

JÍT TAM, KDE LÁSKA PRAMENÍ.

TAM NABRAT JI DOST PRO TEBE

A VZÍT SI TROCHU PRO SEBE.


ODHODLANĚ BEZ MEŠKÁNÍ,

PRO TEBE, MÁ KRÁSNÁ PANÍ,

NEDĚLÁ MI ŽÁDNÉ VRÁSKY,

VYDAT SE K PRAMENI LÁSKY.


HLOUBAL JSEM, KDE ZAČÍT MÁM

A KDE PRAMEN VYHLEDÁM.

CHODÍC OD VESNICE K MĚSTU,

NIKDO NEZNAL K NĚMU CESTU.


VE SNÁCH VÍLA ZJEVILA SE

A S ÚSMĚVEM VE SVÉM HLASE,

ŘEKLA MI, AŤ NEHLEDÁM,

ŽE TEN PRAMEN V SRDCI MÁM.


NECHÁPAL JSEM CO TO PRAVÍ,

A PROČ S ÚSMĚVEM MĚ ZDRAVÍ,

A KDO JE TA VÍLA KRÁSKA.

"PROBOHA, TO JE MÁ LÁSKA"!


TO TY JSI TEN PRAMEN LÁSKY,

ODPOVÍDÁŠ NA OTÁZKY,

VEDLE MĚ VŽDY STÁLE STOJÍŠ,

DÁVÁŠ RADOST I ŽAL HOJÍŠ.


TYS MÉ ŠTĚSTÍ, TYS MŮJ SVĚT,

JAK JSEM MOHL NEVIDĚT.

TEBE LÁSKO V SRDCI MÁM,

TOBĚ HO TEĎ PŘEDÁVÁM.


PLNÉ LÁSKY SRDCE MÉ,

CHCEŠ-LI, DEJ MI SRDCE SVÉ.

VĚČNOU LÁSKOU PROKLETÍ,

SPOČINEM PAK V OBJETÍ.


                                  V.I.  1.1.2015© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 1. 12. 2019