PRAMEN LÁSKY

 

JÁ DOSTAL ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ,

JÍT TAM, KDE LÁSKA PRAMENÍ.

TAM NABRAT JI DOST PRO TEBE

A VZÍT SI TROCHU PRO SEBE.

 

ODHODLANĚ BEZ MEŠKÁNÍ,

PRO TEBE, MÁ KRÁSNÁ PANÍ,

NEDĚLÁ MI ŽÁDNÉ VRÁSKY,

VYDAT SE K PRAMENI LÁSKY.

 

HLOUBAL JSEM, KDE ZAČÍT MÁM

A KDE PRAMEN VYHLEDÁM.

CHODÍC OD VESNICE K MĚSTU,

NIKDO NEZNAL K NĚMU CESTU.

 

VE SNÁCH VÍLA ZJEVILA SE

A S ÚSMĚVEM VE SVÉM HLASE,

ŘEKLA MI, AŤ NEHLEDÁM,

ŽE TEN PRAMEN V SRDCI MÁM.

 

NECHÁPAL JSEM CO TO PRAVÍ,

A PROČ S ÚSMĚVEM MĚ ZDRAVÍ,

A KDO JE TA VÍLA KRÁSKA.

"PROBOHA, TO JE MÁ LÁSKA"!

 

TO TY JSI TEN PRAMEN LÁSKY,

ODPOVÍDÁŠ NA OTÁZKY,

VEDLE MĚ VŽDY STÁLE STOJÍŠ,

DÁVÁŠ RADOST I ŽAL HOJÍŠ.

 

TYS MÉ ŠTĚSTÍ, TYS MŮJ SVĚT,

JAK JSEM MOHL NEVIDĚT.

TEBE LÁSKO V SRDCI MÁM,

TOBĚ HO TEĎ PŘEDÁVÁM.

 

PLNÉ LÁSKY SRDCE MÉ,

CHCEŠ-LI, DEJ MI SRDCE SVÉ.

VĚČNOU LÁSKOU PROKLETÍ,

SPOČINEM PAK V OBJETÍ.

 

                                  V.I.  1.1.2015

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...