LAO-C´

N E J V Ě T Š Í   S I L O U   J E   L Á S K A

Povinnost bez lásky činí mrzutým.

Zodpovědnost bez lásky činí bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí tvrdým

Pravda bez lásky činí kritickým.

Výchova bez lásky činí rozporuplným.

Chytrost bez lásky činí vychytralým.

Laskavost bez lásky činí pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí malicherným.

Znalost věcí bez lásky činí neústupným.

Čest bez lásky činí pyšným.

Moc bez lásky činí násilnickým.

Vlastnictví bez lásky činí lakotným.

Víra v cokoli bez lásky činí fanatickým.

*   *   *

Běda těm, kteří v lásce šetří.

Oni ponesou vinu na tom, jestliže svět nakonec zhyne sebeotravou.

K čemu  a  proč  žít, nemáš-li  milovat.

 ____________________________________________________________

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020