Láska

 

Láska je od věčnosti

Božího srdce květ,

láska je jasný křišťál,

jenž obrozuje svět.

 

Láska je teplo slunce,

v němž zraje lidské sémě,

láska je živou vodou

pro všechny tvory země.

 

Láska je píseň duše,

jež dotýká se hvězd,

láska je ukazatel

dalekých lidských cest.

 

Láska je Božím darem,

jenž z hloubky věků svítí,

jen ve skutečné lásce

lze lidem volně žíti.

 

Láska je prazdroj krásy,

jenž z dálek Světla prýští,

láska je pramen víry

pro pokolení příští.

 

Láska je zlatým mostem,

jenž vede kroky naše,

láska je zaslíbení

věčného Mesiáše.

 

Láska je pro člověka

studánkou čisté vody,

láska je živý symbol

v úsvitu nové doby.

 

Svatava Neumannová

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...