Jaké je aktuální počasí :

booked.net

MOUDRÉ TEXTY

CITÁTY

Nezkrotný lednový mráz, nechť spálí lenost v nás.

Potom každý s novým rokem, vykroč směle jistým krokem.

Únor bílý pole sílí - Meluzína ještě kvílí.

Nepromarni žádnou chvíli, tím pak také duch tvůj sílí.

Zima už se vlády vzdává, neb se jaro tiše rodí.

Padlý anděl z mrtvých vstává, z okovů se vysvobodí.

Jen s vajíčkem a pomlázkou, spatřuješ cestu za Láskou.

Ji však na kříž, jenž k nebi ční, přibils v den Velikonoční.

Jak rozvetlá louka-kráska, zaplní vše vůní květů,

kolem nás všech čistá láska, ať zavoní do všech světů.

 

Šestý měsíc vládne mocí, bytostných toť hájemství,

svatojánskou tichou nocí, odhaluje tajemství.

 

Žhavým létem v potu tváře, hledej cestu ze žaláře,

Vede tě z něj slunce záře, jak pravého hospodáře.

 

Zralé klasy drtí cepy, kéž rozdrtí lidské klepy,

jež vše kolem sebe boří, nic dobrého nevytvoří.

 

V září zlaté světlo září, teplo země, jistota.

Lilií je ověnčena, krása ženství - Čistota.

 

  

Člověk se vždy zaraduje z dozrávající úrody.

Jak příroda, ukazuje však i on pak svoje plody.

 

Listí padá víc a více, na hrobech zas planou svíce.

Plamínek sil hledajíce, nechť zaplane v duši více.

 

PROSINEC

Vládu zima zas přebírá, chlad i do srdcí se vtírá.

Ze smutku tě vysvobodí - zázrak jenž se v chlévě rodí.

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...