ADVENT - 4 SVÍCE

23.12.2018 00:30

ADVENT - PRVNÍ SVÍCE

 

Vidíš-li svíci, snad probudí se

vzpomínka čistá a nevinná,

jež rozhoří plamen, co v srdci skví se,

jako ta svíce jediná.

 

Nebylo nic, jen záře bílá

do dálav paprsky žhnoucími

vše kolem jasně ozářila.

Prvotní mezi prvními.

 

Když drmolíš slova na zlaté šňůrce,

když v duši máš velký nepokoj,

poznáš vždy znova, že jeden je Tvůrce,

jen jedno je Světlo, jen jeden Zdroj.

 

Životodárně vždy hoří a plane,

jenom z Něj všechno pramení.

Věčná ta Síla, jež neustane,

z Níž rodí se počátek stvoření.

 

V pokoře klekni a děkuj více,

když otvírá se ti života brána.

Ať připomíná ti první svíce,

jak mocná je síla tvého Pána.

 

 

ADVENT - DRUHÁ SVÍCE

 

Když vidíš hořet druhou svíci,

nitro tvé nikdy nedocení,

že Vůle dlící po levici,

dodává život stvoření.

 

On je ten Tvůrce - druhý plamen

a přece tvoří jednotu.

Spojuje sféry a Božský pramen,

předává sílu k životu.

 

Je živým mostem pro všechny ctnosti,

vše skrze Něj je stvořeno.

Je živý plamen spravedlnosti,

jen skrze Něj vše je splaceno.

 

Vesmíry, hvězdy i planety,

v tajemných drahách kroužící,

jak obilná zrna jsou rozsety

a po svém růstu toužící.

 

Zákony plynoucí z Vůle Pána

bezchybně proudí stvořením.

Dle činů a chtění všem je pak dána,

odměna smrtí, či spasením.

 

 

ADVENT - TŘETÍ SVÍCE

 

Třetí plamen, jenž teplo dává,

rozsévá Lásku do všech cest.

Syn Boží je ta Láska pravá,

jež proniká vším, co živé jest.

 

On Svatý trigon uzavírá,

tři spojeni teď v jedno jsou.

Po pravici Pána v Lásce splývá,

v dokonalost spravedlivou.

 

Vnímej tu zář a Lásku Jeho,

s níž plní sféry životem.

Ta Láska chrání od všeho zlého,

pro svět je nejdražším klenotem.

 

Tak věčná Láska Stvořitele,

všude a ve všem se zrcadlí.

Vtělila se do spasitele,

abychom zcela nepadli.

 

O Vánocích tak ztiš se spíš,

vždyť zachránit chtěl také tebe.

Ač oběť Lásky nepochopíš,

teď ty lásku šiř kolem sebe.

 

 

ADVENT - ČTVRTÁ SVÍCE

 

Hořící plamen čtvrté svíce,

ten tajemný kruh uzavírá.

Síla trigonu vlévajíce

lásku, pro život, jenž neumírá.

 

Čtyři ramena, jenž hoří a planou,

tvoří kříž Pravdy zářící.

Navěky žhnou a nepřestanou,

spojeny věčnou kružnicí.

 

Čtverec a kruh pak v jednotě,

vytváří krychli stvoření,

z níž roste život v nicotě,

prostor a čas v ní koření.

 

Snad vidíš malý človíčku,

jak nepatrným jsi v díle Pána.

Někdy i pohledem na svíčku,

otvírá se ti vědění brána.

 

Nečistých myšlenek se zbavit,

na hrudi vnímat zachvění,

pak svátky Lásky můžeš slavit,

vycítit Světla proudění.

 

VI  12/2018

KE STAŽENÍ V PDF

 

 

Vyhledávání

Novinky

04.01.2020 16:00

MUŽ A ŽENA

15.12.2019 14:00

Následky našich myšlenek

02.06.2019 19:00

Kdo je tvým vzorem?

30.05.2019 05:50

Holubice

18.04.2019 22:00

POHÁDKA

23.12.2018 00:30

ADVENT - 4 SVÍCE

20.09.2018 16:00

Nejsi spravedlnost

30.05.2018 00:00

Letnice - 30.5. = 8 = DUCH

14.04.2017 12:00

BÝT TĚ HODEN

11.12.2016 11:00

Odkud jsme?

30.10.2016 08:00

ZODPOVĚDNOST

23.07.2016 18:00

POHÁDKA

07.07.2016 18:00

KRÁSA NÁRODŮ

11.06.2016 21:00

SJEZD RODÁKŮ

01.01.2016 08:00

Hudba Jiřího Solničky

02.12.2015 19:00

Projev prof. Petra Piťhy

01.12.2015 05:00

VÝKLADY ZÁKONITOSTÍ

29.11.2015 22:00

MILUJE TĚ?

06.07.2015 16:00

Let balonem

08.06.2015 06:00

O obchodníkovi

20.05.2015 21:00

Pár slov o zákonitostech

15.04.2015 23:30

Výměna energie mezi lidmi

03.04.2015 23:00

Velikonoce

28.02.2015 21:00

Rosenkreuzovo desatero

24.12.2014 01:00

NEJHEZČÍ DÁREK

10.11.2014 23:00

Žijte přítomnosti

09.11.2014 19:00

Kruté, ale poučné (snad)

03.10.2014 12:00

IDEÁLNÍ LIDÉ

24.03.2014 06:00

Několik rad do života

21.12.2013 19:00

VÁNOČNÍ ČAS

10.11.2013 20:00

Co se děje při rakovině?

12.10.2013 18:20

NĚKDY může znamenat NIKDY

14.08.2013 23:00

MMS - zázračný lék

28.04.2013 09:00

V Í R A

31.03.2013 12:00

ODSOUDIT

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020