ADVENT - 4 SVÍCE

23.12.2018 00:30

ADVENT - PRVNÍ SVÍCE

 

Vidíš-li svíci, snad probudí se

vzpomínka čistá a nevinná,

jež rozhoří plamen, co v srdci skví se,

jako ta svíce jediná.

 

Nebylo nic, jen záře bílá

do dálav paprsky žhnoucími

vše kolem jasně ozářila.

Prvotní mezi prvními.

 

Když drmolíš slova na zlaté šňůrce,

když v duši máš velký nepokoj,

poznáš vždy znova, že jeden je Tvůrce,

jen jedno je Světlo, jen jeden Zdroj.

 

Životodárně vždy hoří a plane,

jenom z Něj všechno pramení.

Věčná ta Síla, jež neustane,

z Níž rodí se počátek stvoření.

 

V pokoře klekni a děkuj více,

když otvírá se ti života brána.

Ať připomíná ti první svíce,

jak mocná je síla tvého Pána.

 

 

ADVENT - DRUHÁ SVÍCE

 

Když vidíš hořet druhou svíci,

nitro tvé nikdy nedocení,

že Vůle dlící po levici,

dodává život stvoření.

 

On je ten Tvůrce - druhý plamen

a přece tvoří jednotu.

Spojuje sféry a Božský pramen,

předává sílu k životu.

 

Je živým mostem pro všechny ctnosti,

vše skrze Něj je stvořeno.

Je živý plamen spravedlnosti,

jen skrze Něj vše je splaceno.

 

Vesmíry, hvězdy i planety,

v tajemných drahách kroužící,

jak obilná zrna jsou rozsety

a po svém růstu toužící.

 

Zákony plynoucí z Vůle Pána

bezchybně proudí stvořením.

Dle činů a chtění všem je pak dána,

odměna smrtí, či spasením.

 

 

ADVENT - TŘETÍ SVÍCE

 

Třetí plamen, jenž teplo dává,

rozsévá Lásku do všech cest.

Syn Boží je ta Láska pravá,

jež proniká vším, co živé jest.

 

On Svatý trigon uzavírá,

tři spojeni teď v jedno jsou.

Po pravici Pána v Lásce splývá,

v dokonalost spravedlivou.

 

Vnímej tu zář a Lásku Jeho,

s níž plní sféry životem.

Ta Láska chrání od všeho zlého,

pro svět je nejdražším klenotem.

 

Tak věčná Láska Stvořitele,

všude a ve všem se zrcadlí.

Vtělila se do spasitele,

abychom zcela nepadli.

 

O Vánocích tak ztiš se spíš,

vždyť zachránit chtěl také tebe.

Ač oběť Lásky nepochopíš,

teď ty lásku šiř kolem sebe.

 

 

ADVENT - ČTVRTÁ SVÍCE

 

Hořící plamen čtvrté svíce,

ten tajemný kruh uzavírá.

Síla trigonu vlévajíce

lásku, pro život, jenž neumírá.

 

Čtyři ramena, jenž hoří a planou,

tvoří kříž Pravdy zářící.

Navěky žhnou a nepřestanou,

spojeny věčnou kružnicí.

 

Čtverec a kruh pak v jednotě,

vytváří krychli stvoření,

z níž roste život v nicotě,

prostor a čas v ní koření.

 

Snad vidíš malý človíčku,

jak nepatrným jsi v díle Pána.

Někdy i pohledem na svíčku,

otvírá se ti vědění brána.

 

Nečistých myšlenek se zbavit,

na hrudi vnímat zachvění,

pak svátky Lásky můžeš slavit,

vycítit Světla proudění.

 

VI  12/2018

KE STAŽENÍ V PDF

 

 

Vyhledávání

Novinky

08.05.2012 10:00

CESTA K LÁSCE

09.04.2012 09:00

O LÁSCE

08.04.2012 14:00

CO MÁM DĚLAT?

06.04.2012 22:00

VYKUPITEL

06.04.2012 20:00

B O J

18.12.2011 19:00

SPRÁVNÁ CESTA

17.11.2011 12:00

Podobnost čistě náhodná?

11.09.2011 12:00

Euro - ekonomická past

11.03.2011 20:00

EXISTUJE ZLO?

24.12.2010 15:00

Vánoční příběh

02.11.2010 20:00

Video

30.05.2010 12:00

S T R A C H

28.02.2010 10:00

Tomáš Baťa a krize

02.01.2010 14:00

NECHME EKONOMIKU ZEMŘÍT

19.12.2009 23:00

ADVENTNÍ VĚNEC

15.11.2009 22:00

Vytváření důvěry

20.03.2009 21:56

Krimmlerské vodopády

15.03.2009 12:00

Dýňový víkend

12.03.2009 22:05

Dolomity

08.03.2009 22:00

Vysokohorská alpská cesta

01.03.2009 18:00

Tento web byl spuštěn

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 1. 12. 2019