Cicero

Marcus Tullius Cicero byl římský politik, řečník a spisovatel. Je považován za největší osobnost antického řečnictví.

-----------------------------------------------------------------------------------

 • Nevědět, co se stalo před Tvým narozením, znamená být stále dítětem.

 • Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?

 • Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně.

 • Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat.

 • Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.

 • Není trapnější hloupost, než dutý zvuk krásných a vznešených slov, která však postrádají myšlenku a znalost.

 • Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.

 • Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatní lidé špatně mluví?

 • Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.

 • Řeč totiž obyčejně prozrazuje mravy a odkrývá tajemství duše.

 • Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.

 • Život nemůže být příjemný, není-li součastně čestný.

 • Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.

 • V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.

 • Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.

 • Skutečná přátelství jsou věčná.

 • Nejmilejší je to přátelství, které vzešlo z podobností povah.

 • Přítel je jako druhé já.

 • Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.

 • Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

 • Člověk má největšího nepřítele sám v sobě.

 • Velcí muži vždy šetřili časem.

 • Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.

 • Největší údiv vzbuzuje ten, na něhož nedělají peníze žádný dojem. O člověku, na němž je tato ctnost zřejmá, soudíme, že obstál ve zkoušce ohněm.

 • Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

 • Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.

 • Jak zaseješ, tak sklidíš.

 • Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku.

 • Příliš se zabývat vlastními nehodami není utrpení, ale sebeláska.

 • Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.

 • Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.

 • Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.

 • V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.

 • Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

 • Ti, kdo pro sebe neznají cestičku, druhému ukazují cestu.

 • Dokud je život, je i naděje.

CITÁTY

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...