Holubice

Vyzdobte své duše, lidé; neboť světové období to vyžaduje. Ale očistu svého roucha musíte vykonat sami. Nikdo jiný to za vás nemůže učinit a musíte za tím účelem vynaložit veškerou svou sílu, kterou jste schopni ještě sebrat - chcete-li vůbec ještě docílit toho, aby všechna špína z vašeho roucha zmizela.

Není to tak lehké, jak si lidé ze zvyku představují nebo jak učí církve. Samotné modlení vám není nic platné, žádají se od vás činy. Celý váš pozemský život musí být svědectvím toho, že chcete ve skutečnosti vytvářet jen dobro pomocí všech schopností, jež vám Bůh daroval.


Více zde: https://www.istvanek.cz/texty/duchovni-tematika/letnice/

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...