Modlitba neznámého křesťana

Dej, ať Tě vidíme Pane,

když se probudíme.

Dej, ať Tě vidíme Pane,

když potkáme své spolubydlící.

Dej, ať Tě vidíme Pane,

když je na stole chléb a kolem nás lidé s nimiž smíme jíst.

Dej, ať Tě vidíme Pane,

když jdeme ulicemi a shon světa nás obklopí.

Dej, ať Tě vidíme Pane,

při naší práci, při té namáhavé i při té podnětné.

Dej, ať Tě vidíme Pane,

v milujících, kteří hledají cestu do budoucnosti.

Dej, ať Tě vidíme Pane,

v nemocných a starých, kteří potřebují naši pomoc.

Z těch všech nás oslovuješ, s prosbou, napomenutím a povzbuzením.

Pane, Ty jsi přítomen v těch,

kteří jsou nám nablízku.

 

MOUDRÉ TEXTY

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...