O LÁSCE

09.04.2012 09:00
 1. Korintským 13

 • Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

 • Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

 • A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

 • Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

 • Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

 • Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

 • Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

 • Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

 • Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

 • až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

 • Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

 • Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

 • A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

-----------------------------------------------------

Umím to uplatnit v životě? Dosáhl jsem toho?

 

 Láska je trpělivá  –  jsem i já vždy trpělivý(á)? 

 Láska je laskavá (dobrotivá)  –  jsem i já vždy laskavý(á), dobrotivý(á)? 

 Láska nezávidí  –  co já? Umím nezávidět? 

 Láska se nevychloubá  –  kolikrát jsem se vychloubal(a)? 

 Není domýšlivá (nepovyšuje se)  –  a co já? 

 Láska nejedná nečestně  –  kolikrát jsem já jednal(a) nečestně? 

 Nehledá svůj prospěch (sobeckost)  –  a co já? 

 Láska se nedá vydráždit (vznětlivost)  –  jsem já vždy klidný(á)? 

 Láska nepočítá křivdy  –  kolik jsem jich já napočítal(a)? 

 Neraduje se ze špatnosti (škodolibost)  –  já to také vždy dokážu? 

 Vždycky se raduje z pravdy  –  umím se i já vždy radovat z pravdy? 

 Láska všechno vydrží (všechno snáší)  –  a co já? 

 Láska vždy věří  –  já také vždy věřím, umím dát důvěru? 

 Láska má naději (vždy doufá)  –  kolikrát propadám já beznaději? 

 Láska vždy vytrvá  –  co moje vytrvalost a odhodlání? 

 

**********************************

Kdo se snaží o dobro a čistotu svých myšlenek,

ten už našel cestu k Nejvyššímu.

Všechno ostatní mu bude přidáno.

Uzdraví se na těle i na duši.

Jak jsem na tom já?

- Jsem zdráv na těle?

- Jsem zdráv na duši?

 

Pokud ne, pak jsem stále ještě nenašel cestu k Nejvyššímu! Nebo jsem ji možná našel, ale nejdu po ní nebo po ní jdu nesprávně!

Tohle nás jasně usvědčuje.

 

Vyhledávání

Novinky

02.06.2019 19:00

Kdo je tvým vzorem?

30.05.2019 05:50

Holubice

18.04.2019 22:00

POHÁDKA

23.12.2018 00:30

ADVENT - 4 SVÍCE

20.09.2018 16:00

Nejsi spravedlnost

30.05.2018 00:00

Letnice - 30.5. = 8 = DUCH

14.04.2017 12:00

BÝT TĚ HODEN

11.12.2016 11:00

Odkud jsme?

30.10.2016 08:00

ZODPOVĚDNOST

23.07.2016 18:00

POHÁDKA

07.07.2016 18:00

KRÁSA NÁRODŮ

11.06.2016 21:00

SJEZD RODÁKŮ

01.01.2016 08:00

Hudba Jiřího Solničky

02.12.2015 19:00

Projev prof. Petra Piťhy

01.12.2015 05:00

VÝKLADY ZÁKONITOSTÍ

29.11.2015 22:00

MILUJE TĚ?

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 2. 6. 2019