Pár slov o zákonitostech

20.05.2015 21:00

Jsme svobodní lidé a máme svobodnou vůli!

Nepřebírejme názory jiných. Vše máme zkoumat a vzít si pro sebe to, co je nám blízké, co vnímáme jako potřebné pro sebe a slouží nám ku pomoci a vzestupu. Než cokoliv přijmeme za své, máme se sami přesvědčit, jestli to tak je, jestli to funguje. Pokud tak neučiníme, jsme vláčeni životem jako slepé ovce a to není dobře.

Je spousta knih, filmů, textů, školení, seminářů, rad blízkých či vzdálených osob atd. Ve všem jsou střípky pravdy, ale v ničem z toho není pravda celá. Proto kdokoliv tvrdí, že jen jeho názory a jeho zkušenosti jsou pravdou, kterou předává dál, protože si to sám ověřil, ten nepochopil podstatu věci. Nic není dogma. To, co jednomu prospívá, může druhému škodit a naopak.

Věci se lépe chápou, když je můžeme k něčemu připodobnit a dokážeme si pak představit obraz (byť někdy trochu mlhavý).

Všude kolem nás můžeme pozorovat jasné zákonitosti, jak věci fungují. Zákonitosti jsou odvozeny od zákonů. Těch je v celém stvoření hodně, ale vychází ze tří základních:

1) Zákon tíže

2) Zákon stejnorodosti (přitažlivosti stejnorodého)

3) Zákon zvratného (nebo taky vzájemného) působení


Zákon tíže

-     co je těžší, to klesá, co je lehčí, to stoupá.

Čím více balastu taháme v tom batohu života, tím se nám jde hůř. Je to těžké a táhne nás to k zemi. Je třeba se toho zbavit, aby se nám kráčelo lehčeji, abychom mohli stoupat.

Od zákona tíže se odvozují další zákony, jako například zákon energie a zákon pohybu. Teplejší, je lehčí, chladnější je těžší. Teplejší má i více energie, větší vibrace, rychlejší pohyb než to chladnější. Balon aby mohl stoupat, musí být naplněn teplejším a lehčím vzduchem (plynem) než vzduch kolem něj. Nebo musí posádka odhodit závaží, jinak přestane balon stoupat atd. Přestane-li pohyb, všechno těžkne a klesá. Dá se taky říct, že pohyb je zákonem života.


Zákon stejnorodosti

-     stejné přitahuje stejné (stejnorodé, podobné...).

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Toto přísloví přesně vyjadřuje podstatu tohoto zákona. S některými lidmi se cítíme dobře, jiní nás odpuzují. Máme-li stejné názory, koníčky, záliby či nešvary, hned si lépe rozumíme. Kuřák si rozumí s kuřákem, rybář s rybářem atd. Jsme přitahováni tam, kam směřují naše myšlenky a naše vnitřní chtění. Stejně tak mi sami přitahujeme totéž. Co chceme, to se děje, to se stane. Dnes, za týden nebo za deset let. Čas nehraje žádnou roli.

Pod tímto zákonem je platné i přísloví, které říká, že opaky se přitahují. Je to možná zvláštní, když jsem napsal, že se přitahuje stejnorodé a jak s tím tedy souvisí ty opaky či protiklady? Ty zdánlivé protiklady totiž dohromady tvoří celek, který byl někdy rozdělen, a proto je síla stejnorodosti přitahuje zpět k sobě. Muž a žena jsou také protiklady, ale dohromady tvoří jeden celek. Magnety se odpuzují i přitahují. Záleží jen na tom, kterými póly je k sobě přikládáme.


Zákon zvratného působení

-     co zasévám, to sklízím.

Nejenže mohu snad sklízet - ale MUSÍM SKLIDIT. Není to možné jinak. A platí to samozřejmě všude a ve všem, jak v dobrém, tak ve zlém. Co chci sklízet, to musím nejdříve zaset. Každou vteřinu zaséváme a sklízíme zároveň. Naše myšlenky, slova a skutky jsou setbou. To, co prožíváme, jak se cítíme, jak jsme zdraví či nemocní, to vše je naše sklizeň. Chceme být šťastní, zdraví, zažívat jen to příjemné? Je třeba začít u čistých myšlenek, pokračovat ve slovech (komunikaci) a dokončit vše aktivně správnými činy. Kdo nic nedělá, možná nic nezkazí, jak se říká, ale jen zdánlivě. Ve skutečnosti zkazí vše. Zasel nic a stejné bude i sklízet. Promarnil možná vhodnou dobu, kdy mohl mnohé odčinit a nové, lepší zaset.


Tyto zákony působí všude, ve všem a na všech úrovních. Působí nejen sami o sobě, ale vzájemně se prolínají. Od nich se odvíjí vše ostatní. Jsou neomylné a od prvopočátku neměnné. Nelze je zastavit, umlčet, překroutit, změnit či podplatit. Jsou zkrátka dokonalé a nanejvýš spravedlivé, protože vyšly z dokonalosti.

Lehce jsou pozorovatelné všude kolem nás, stačí se jen dívat a vnímat. Lze si je také jednoduše vyzkoušet a není na to potřeba žádné vzdělání. Platí stejně pro žebráka i krále.


Vyhledávání

Novinky

02.06.2019 19:00

Kdo je tvým vzorem?

30.05.2019 05:50

Holubice

18.04.2019 22:00

POHÁDKA

23.12.2018 00:30

ADVENT - 4 SVÍCE

20.09.2018 16:00

Nejsi spravedlnost

30.05.2018 00:00

Letnice - 30.5. = 8 = DUCH

14.04.2017 12:00

BÝT TĚ HODEN

11.12.2016 11:00

Odkud jsme?

30.10.2016 08:00

ZODPOVĚDNOST

23.07.2016 18:00

POHÁDKA

07.07.2016 18:00

KRÁSA NÁRODŮ

11.06.2016 21:00

SJEZD RODÁKŮ

01.01.2016 08:00

Hudba Jiřího Solničky

02.12.2015 19:00

Projev prof. Petra Piťhy

01.12.2015 05:00

VÝKLADY ZÁKONITOSTÍ

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 2. 6. 2019