Přírodní rezervace Horky v Miloticích

13.04.2009 15:00

Přírodní rezervace Horky se nachází asi 2 km jihozápadně od obce Milotice na úbočí kopce Náklo. Jedná se o jeden z posledních zbytků stepí na Jižní Moravě. V takto zajímavém území se vyskytuje celá řada vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Horky klimaticky náleží do oblasti teplé. Pro své nesporné bohatství byla lokalita vyhlášena jako chráněné území v roce 1989. Současná rozloha území je 15,5 ha a leží v nadmořské výšce 192 - 261 m. Tato rezervace byla v minulosti kosena a část sloužila jako pastvina. Cílem ochrany je záchrana jedinečného stepního biotopu s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Přírodní rezervace Horky je jakýmsi ostrůvkem v zemědělské krajině. Proto většina živočichů, především savců a ptáků, je pro tuto krajinu typická. Setkat se zde můžeme s kobylkou zelenou, vosou obecnou, babočkou pavím okem, otakárky a vzácněji majkou či drvodělkou fialovou. Z obratlovců například s ještěrkou obecnou, z ptáků jsou to druhy typické pro otevřenou krajinu bramborníček černohlavý, ťuhýk obecný, strakapoud jižní, koroptev polní.

Vzhledem k nevápnitému podloží má lokalita Horky vegetaci výrazně odlišnou od nedalekých stepních lokalit v okolí Čejče. Na Horkách najdeme velmi cenné porosty hlaváčku jarního, hadince červeného a kavylu tenkolistého. Největší porost hlaváčku jarního se nachází v jihozápadním svahu rezervace, jedná se současně o nejpočetnější populace této rostliny v okrese Hodonín.

Roste zde i zvonek sibiřský, pampeliška pozdní, kozinec dánský, hadinec červený, vstavač kukačka, starček celolistý, růže galská, oman oko Kristovo, kozinec vičencovitý a protože jsou v podloží písky, i vzácné pískomilné druhy jako pryskyřník ilyrský a divizna brunátná (fialová).

Hlaváček jarní je vyrtvalá trsnatá bylina z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) vysoká 10-40 cm. Lodyhy jsou přímé, s listy dělenými na husté čárkovité úkrojky, zakončené až 8 cm velkými leskle žlutými květy; kvete od dubna do května. Celá rostlina je prudce jedovatá, obsahuje srdeční glykosidy, takzvané kardenolidy, v minulosti se sbírala jako léčivka. Často se pěstuje jako skalnička. Roste na slunných travnatých stráních, stepích nebo ve světlých šípákových doubravách na bazickém podkladu. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen mezi druhy silně ohrožené a zákonem je zvláště chráněn jako ohrožený druh.

O letošních Velikonocích (2009) byl právě ten krásný a prosluněný čas, kdy hlaváček svými zářivými květy umocňoval tu jarní pohodu. Podívejte se na tu krásu.

 

Foto Vít Ištvánek (2009)

Vyhledávání

Novinky

16.12.2018 19:00

ADVENT - TŘETÍ SVÍCE

09.12.2018 06:00

ADVENT - DRUHÁ SVÍCE

02.12.2018 09:00

ADVENT - PRVNÍ SVÍCE

20.09.2018 16:00

Nejsi spravedlnost

30.05.2018 00:00

Letnice - 30.5. = 8 = DUCH

14.04.2017 12:00

BÝT TĚ HODEN

11.12.2016 11:00

Odkud jsme?

30.10.2016 08:00

ZODPOVĚDNOST

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 16. 12. 2018