Tajemství spřízněných duší

31.10.2014 20:00

     Mnozí z nás mají pocit, že jim v jejich životě cosi chybí a doufají, že to naleznou v jiném člověku.

     Tento idealistický lidský vztah je často označován jako snaha najít naši „druhou polovičku" či „spřízněnou duši". Řada z nás se domnívá, že tento vztah spřízněných duší je vztahem dokonalým, jenž pokryje veškeré naše potřeby - jedná se o představu, s níž se často setkáváme v současné společnosti. Ačkoliv Edgar Cayce rozhodně souhlasí s myšlenkou, že lidé mají spřízněné duše, nedomnívá se, že by vztah takovýchto dvou jedinců musel být nutně dokonalý.

     Cayce věřil, že se jedná o vztah, kdy se partneři učí spolu vycházet, dokonalost není to, co již existuje, ale co musíme teprve dosáhnout.

-  Přestože se nám může zdát, že vztah některých partnerů je ideální, z Cayceho informací vyplývá, že takovýto vztah je výsledkem jejich společného úsilí v mnoha jejich předchozích životech.

-  Mnohdy se lidé rozejdou s partnerem v domnění, že budou schopni si najít „spřízněnou duši". Později však zjistí, že k vzájemným střetům dochází i v tomto novém vztahu.

-  Příčinou našich problémů nejsou většinou druzí; umožňují nám osvojit si věci nutné pro náš duchovní růst a osobní transformaci.

       Cayce poskytnul tisícům lidí praktické a užitečné rady, jak zlepšit své vztahy s ostatními. Nezávisle na tom, zda šlo o vztahy mezi přáteli, manželi, či rodinnými příslušníky, Cayce věřil, že mezilidské vztahy napomáhají našemu růstu. Díky svým jasnovidným schopnostem byl schopen „vidět" jak se daný vztah dvou lidí utvářel a vyvíjel v předchozích životech a popsat, jak vlivy z předchozích reinkarnací ovlivňují přítomnost. Toto opětovné se shledávání na zemi nám umožňuje, abychom lépe poznali sama sebe a aby se prohloubil náš vztah k našemu Stvořiteli.

     Vztah spřízněných duší není omezen na manželské páry či milence, existuje rovněž mezi dětmi a rodiči, přáteli a rodinou a dokonce mezi spolupracovníky v zaměstnání. Každý člověk tak má řadu spřízněných duší, jenž mu napomáhají v jeho duchovním růstu. Jde o vztahy lidí, jenž k sobě poutá citové pouto z minulosti.

     Podle Edgara Cayceho bychom se neměli ptát: „Co z tohoto vztahu dostanu?“ ale spíše „Co do něho mohu sám vložit?"

     Skutečná láska není vášeň či touha, ale akt nesobeckosti.

     Ačkoliv to není vždy snadné, všechny vztahy se mohou stát smysluplnými. Zda daný vztah napomůže našemu růstu závisí na našem vlastním chování. Přestože každý daný vztah je zatížen dluhy z předchozích pobytů na zemi, rozhodující je jak v současnosti naložíme se svojí svobodnou vůlí.

     Jsme božími dětmi a Cayce proto věřil, že na zemi jsme proto, abychom se naučili milovat ostatní. Čím vyššího stupně rozvoje dosáhneme, tím vyšší bude počet lidí, s nimiž budeme udržovat vztah spřízněných duší. Lidé se vzájemně přitahují nikoliv proto, že každý z nich je druhého ideálním doplňkem, ale proto, že jejich vztah napomáhá jejich růstu. Příběh spřízněných duší je tak i příběhem naší touhy stát se dokonalým.

     Skutečné dokonalosti lze však dosáhnout pouze tehdy, uvědomíme-li si svůj vztah ke svému duchovnímu zdroji. Příběh spřízněných duší je tak příběhem touhy nalézt Boha.

----------

Doslov ze stejnojmenné knihy

Vyhledávání

Novinky

12.10.2013 18:20

NĚKDY může znamenat NIKDY

14.08.2013 23:00

MMS - zázračný lék

28.04.2013 09:00

V Í R A

31.03.2013 12:00

ODSOUDIT

08.05.2012 10:00

CESTA K LÁSCE

09.04.2012 09:00

O LÁSCE

08.04.2012 14:00

CO MÁM DĚLAT?

06.04.2012 22:00

VYKUPITEL

06.04.2012 20:00

B O J

18.12.2011 19:00

SPRÁVNÁ CESTA

17.11.2011 12:00

Podobnost čistě náhodná?

11.09.2011 12:00

Euro - ekonomická past

11.03.2011 20:00

EXISTUJE ZLO?

24.12.2010 15:00

Vánoční příběh

02.11.2010 20:00

Video

30.05.2010 12:00

S T R A C H

28.02.2010 10:00

Tomáš Baťa a krize

02.01.2010 14:00

NECHME EKONOMIKU ZEMŘÍT

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020