Střípky z Poselství Grálu

Kdo se nesnaží,

aby Slovo Páně také správně pochopil,

ten se proviňuje!

  • Cesta k Nejvyššímu otvírá se před každým člověkem! Učenost není branou, která k ní vede!

 

  • Cestu ke Světlu musí každý jednotlivec prožít v sobě. Chce-li po ní bezpečně putovat, musí ji sám objevit. Člověk pochopí plně jen to, co v sobě prožije a procítí ve všech obměnách!

 

  • Vaše myšlenky jsou poslové, které vysíláte. Vrací se zpět obtíženy tím, co jste mysleli, nechť je to dobré nebo zlé.

 

  • Nedbejte na spory církví. Velký dárce Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesněná Božská Láska, neptal se po vyznání. Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání? Jsou pouty volného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry, sídlící ve vás. Jsou to dogmata, která usilují vtlačiti dílo Stvořitele a jeho velkou lásku do forem, vytlačených lidským rozumem. To znamená strhování a plánovité znehodnocení Božského.

 

  • Podívejte se na ty nesčetné knihy: Lidský duch se jimi jen znavuje, neoživuje! To, co ducha unavuje, není nikdy to pravé. Duchovní chléb osvěžuje bezprostředně. Pravda občerstvuje a Světlo oživuje!

 

  • Jen ve vnitřním přesvědčení je pravá víra. Přesvědčení však přichází jedině bezohledným zkoumáním a odvažováním, ne přebíráním cizích názorů.

 

  • U mnohých lidí je důvodem posměchu duchovním věcem jen pohodlnost a lenost, protože by to vyžadovalo námahu zbourat všechno doposud naučené a vymyšlené a postavit nové. U jiných to zasahuje do zažitého způsobu života a je jim to proto nepohodlné.

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...