Přání k narozeninám

 Ta omamná vůně akátů

nám každoročně zvěstuje,

že Máj, čas lásky zas je tu

a s ním Tvé výročí tu je.

 

Letos je s příchutí nádhernou

a voňavou jak růže květ.

To Ty jsi tou růží kouzelnou,

jež dnes slaví čtyřicet let.

 

Přejeme všichni, jak se sluší,

bys byla šťastná jako dosud.

Měj v srdci lásku a mír v duši,

ostatní přinese Ti Osud.

 

Patří Ti od nás hodně díků,

za lásku, práci, starosti...

Za smích i slzy v kapesníku,

za bolesti i radosti.

 

S Tebou se rány lépe hojí.

S Tebou i radost větší je.

Jsme rádi, že smíme býti Tvoji,

jen s Tebou se nám dobře žije.

 

květen 2002 - manžel s dětmi


Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...