ÚROVNĚ = OBLASTI

V dálkách, které nemůže lidský duch pochopit ani vytušit, trůní pravěčný, prasvatý a bezbytostný všemohoucí Bůh. Stvořený duch nebude se mu smět nikdy přiblížit. Věční Synové, svatí a bezbytostní jako On, tvoří s Ním jednotnost. Zlaté znějící paprsky, jež naplňují celou sféru, tryskají z Něj, pronikajíce vším a vše zadržujíce. Tato záření se zhušťují v novou sféru Božsky-bytostné úrovně. Zakotvují v Božském hradě. Ve stálém tkaní plynou střídavě mezi Božsky-bezbytostnou a Božsky-bytostnou úrovní, avšak pronikají také odtud ven.

PRASTVOŘENÍ. Tak vytváří se čistě duchovní sféra, na jejímž nejvyšším místě září světelný hrad. V této čistě duchovní sféře působí prastvoření, plují blažené ostrovy a žije Is-ma-el, věrný.

STVOŘENÍ. Záření se opět zhutnilo a dalo vzniknout duchovním úrovním, vlastnímu "stvoření", které bylo stvořeno Synem z Vůle Otcovy, jako před ním prastvoření v čistě duchovním. Tato úroveň rozlišuje zřetelně mezi vědomě-duchovním a nevědomě-duchovním. Kruh bytostného se připojuje, rozdělen taktéž ve vědomě a nevědomě-bytostné. Jeho kroužící záchvěvy zprostředkují všemu později stvořenému teplo, pohyb a život. Šrafované zobrazení má znázorniti pohyb asi tím způsobem, jako když pracují dvě napříč do sebe zapadající ozubená kola.

 

VYOBRAZENÍ:    A = Božsky-bezbytostné.
  B = Božsky-bytostné.
  C = Čistě duchovní sféra prastvoření.
Tato sféra obsahuje světelný hrad, který zrcadlí Božský hrad Grálu, stojící v Božsky-bytostném.
  D = Vědomě-duchovně-bytostné.
Nevědomě-duchovně-bytostné.
V této sféře spočívá ráj.
  E = Vědomě-bytostné.
Nevědomě-bytostné.
  F = Jemnohmotné.
Hrubohmotné.

 

     následující stránka > 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...