KOLOBĚH ZÁŘENÍ

Vše je záření - od nejvyšších úrovní až k nejnižším. Ve stálém zhušťování a ochlazování dosáhly paprsky do sfér, z nichž duchovní zárodky přijímají bytí a pohyb. Bytostní vyzařují směrem dolů. Paprsky se tříští a dělí, čím dále pronikají ve svém ochlazení do hlubších úrovní. Oproti nim září ztělesnění čistě duchovní směrem vzhůru. Božskou prasílu přijímají též shora, tvoří v hmotnosti tělem se stavší obraz jejich praformy ve vysokých duchovních úrovních. Tato praforma působí přitažlivě jako veliký magnet tak, že záření působí nahoru, poněkud jako protivyzařování přijmutých paprsků. Tam, kde se oba druhy paprsků stýkají, navzájem se rušíce nebo uzavírajíce, musí se vyzařovací síly zachvívat nejsilněji a vyvolávat živé vlnivé pohyby. Přednáška v knize "Poselství doznívá" mluví obrazně o oběhu krevním v lidském těle, představa, která na tabulce přichází také k platnosti do určitého stupně.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...