KRÁLOVSKÉ TRIGONY

Volání z Prastvoření: "Oko světa stojí ve světelném paprsku Věčného, z nějž vyzařuje svatost kříže. Kříž se stal stvořením, v jehož středu nyní opět působí IMANUEL, duch Boží, který slouží Otci. Ramena kříže se třpytí a stávají se trojúhelníky, proudícími světlem, jež usilují do nádhery Páně, který trůní ochranně nad Synem ve všemohoucnosti Věčnosti."

Pra-trigon

Volání z Prastvoření: "Věčné Prasvětlo plane v bílé výhni z nejsvětějšího pramene Pravěčného a v něm stojí kříž života. Tři nádherné plameny z něj sálají, jsou bílé jako nejsvětější Světlo a září vždy dva z jednoho ramene příčných ramen a jeden z paty kříže. Nad horním koncem však plane všesvaté Oko věčnosti, jehož proud Světla je nesnesitelný všemu, co není Božího jako Pán. Světelná výheň plamene se pojí v oslňující Trigon, v němž se vznáší svatá Holubice, která je jedno s Křížem. Vychází ve třpytných, rozpjatých křídlech Praducha, který jedině je napájen paprskem věčnosti z Božího Oka. Svatě a nedotknutelně všemu stvořenému vznáší se pranádhera Páně ve věčné výši, v zářící osamělosti bezbytostnosti a ze třech plamenů se uvolňuje svaté záření, které ve formě Trigonu klesá pomalu k světlem prostoupenému sálu třpytného hradu. Proud síly teče v blaženém lesku k Parsifalovi - Marii a Irmingard z Boha do Boha, ve svatém, věčném spojení." 

 

 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020