PARSIFAL

Božsky-bytostná část Imanuele, věčného Syna Božího. První ve stvoření, které teprve z něj mohlo vzniknout. Je tvůrčí Vůlí Boží a Imanuelem sjednocen s Bohem. Působí shora do veškerého stvoření. Je začátkem a koncem pro všechen život a pro veškeré tkaní mimo Božského. Tím je Králem všeho stvořeného, Králem Svatého Grálu. Jeho sestoupení k zemi podmiňuje zahalení všemi obaly: čistě duchovním, duchovním, bytostným a konečně hmotným, neboť jen takto vyzbrojen mohl projít spěšně s porozuměním všemi úrovněmi a dokončit své záchranné dílo: padlému lidstvu dát naposled Světlo a Pravdu ve svém Poselství a spoutat Lucifera, potom provést jakožto Vůle Boží poslední soud, jak bylo zaslíbeno, a konečně zbudovat svou říši na zemi, říši Boží, říši svého věčného Otce.
 

 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020