PRASVĚTLO

Pravěčný je Bůh v bezbytostném bytí. Na počátku bylo Slovo jako první vyzařování Božské Vůle. Slovo se stalo světlým, zářícím křížem Pravdy, který se jeví v nejsvětlejším, bíle žhnoucím jádru, jako tvůrčí Prasíla, jako daleko vyzařující prazákon všeho stvoření. Od Něj vychází záření do vesmíru, od úrovně k úrovni se proměňujíc a stávajíc se ochlazením těžší a temnější. Kruh se ukládá kolem kruhu až k vnějšímu, tmavěčervenému kruhu, v jehož zhuštění se vytváří první formy stvoření, které se stanou ve sférické vzdálenosti pozdějším stvořením.
 

 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020