PRASVĚTLO

Pravěčný je Bůh v bezbytostném bytí. Na počátku bylo Slovo jako první vyzařování Božské Vůle. Slovo se stalo světlým, zářícím křížem Pravdy, který se jeví v nejsvětlejším, bíle žhnoucím jádru, jako tvůrčí Prasíla, jako daleko vyzařující prazákon všeho stvoření. Od Něj vychází záření do vesmíru, od úrovně k úrovni se proměňujíc a stávajíc se ochlazením těžší a temnější. Kruh se ukládá kolem kruhu až k vnějšímu, tmavěčervenému kruhu, v jehož zhuštění se vytváří první formy stvoření, které se stanou ve sférické vzdálenosti pozdějším stvořením.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...