PŮVOD ČLOVĚKA POKRAČOVÁNÍ

DUCHOVNÍ ZÁRODKY ROSTOU NEVĚDOMĚ. Duchovní zárodky nastupují své putování, jsouce si vzájemně rovny. V každém duchovním zárodku žhne - zprvu nevědomě - jiskra vývoje. Různé jejich druhy budou se jevit při vzrůstu mnohotvárnými. Všechno se pohybuje a krouží v neustálém pohybu!
 
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...