SLOVO - SYN BOŽÍ

Ježíš Kristus byl vyslán k zemi z lásky, jakožto odštěpení z Božsky-bezbytostného; ve Slově Božím měl přinést lidstvu Pravdu, aby je vyvedl nazpět z temnot na cestu ke Světlu. Kristus přišel přímo z Boha a Jeho cesta vedla bezprostředně všemi sférami až ku vtělení na zemi. Poslání Kristovo bylo nepřipravené, akt Boží milosti (nouzový akt). Tak byl Syn Boží za svého rychlého putování k zemi pouze zběžně zahalen obaly sfér, takže jeho bytostnost představovala a přinášela Slovo Boží v nejčistší, skoro nezahalené formě. Kristus přinesl Slovo, aniž by sám sestoupil do prohlubní temnoty, která obklopovala lidi. Země však již tak klesla do sféry vlivu Luciferova, že Jej lidé, až na několik výjimek, nepoznali a usmrtili Syna Božího v Jeho hrubohmotném těle. Z toho vznikla velká karma lidstva.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...