SVĚTELNÁ VLÁKNA NAD NÁMI

Jako smyšky tkaniva zauzlují světelná vlákna a záření nad námi závoj nebo koberec něžný jako dech, který kolem nás a nad námi tká, vlaje a září jako živý strop. Tato světelná vlákna přicházejí z hořejších sfér, jsou vedena bytostnými prostředníky od oddílu k oddílu a dle dočasné úrovně přetvářeny v hutnější záření. V nižších, nám nejbližších úrovních tvoří mnohotvárný, temně zbarvený koberec z malých nebo větších smyček, jehož jednotlivá vlákna a barvy odpovídají vždy jednotlivým vlastnostem a druhům záření. Vytvářejí spojení s bytostnými a mohou pozemského člověka pláštěm střední hmotnosti s nimi spojit. Vlákna jsou spojovací lana, která darují člověku sílu a pomoc a mohou dát naplnění jeho dobrému chtění. Ze třpytného tkaniva nad námi sklánějí se vlákna podle chtění a síly stejně usměrněné přitažlivostí ke každému jednotlivému duchovnímu zárodku a jsou podle hustoty jeho obalů od něj přijaty, jako z nálevky, která celý svazeček pomocných vláken a záření do sebe vsála (střed vyobrazení). Duchovní zárodek však, jehož obaly v jeho lidské postavě se staly tak hustými, temnými a těžkými, že vlákna ze Světla nemohou prorazit temnou slupkou, nemá žádného podílu na světlém přívodu sil z tkajícího vlnění světelných vláken. (na obraze vlevo a vpravo). Naopak, světelná vlákna, jež se k němu kloní a jež mu září vstříc, víří nazpět a na svých koncích s chvěním zaschnou, jakmile přijdou do blízkosti temného kruhu. Beznadějně visí tato nevyužitá vlákna dolů ze závoje, jako obžaloba proti lidským duchovním zárodkům, kteří je nepoužívají a - ve zvratném působení - odnímají tím tkanivu cirkulaci správného proudění sil.
 

 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020