SVĚTLO PRAVDY - SYN ČLOVĚKA

Když karma spěla k vyrovnání v dávno připraveném soudu, byl vtělen na zem Syn Člověka. I Jeho bytostnost je odštěpením z Božské bezbytostnosti. Opačně nežli u Krista, Syna Božího, je Jeho příchod a Jeho misie připravována po tisíciletí. Když se stal Božsky - bytostným vstupuje z Božské - bezbytostnosti do kruhu čistě duchovní sféry jako paprsek spravedlnosti. Tam přijme Jej Pramáti Elisabeth do svého pečujícího klínu, rozprostře kolem Něj ve světelném hradě zářící plášť mateřské ženskosti, aby připravila tohoto druhého Syna Božího pro vědomý vývin v dalších oblastech (zobrazení růžové). Tento světelný hrad v čistě duchovním pojí se bezprostředně k Božskému hradu Grálu (zlato a stříbro). V duchovní sféře - původu to lidských duchů - obdrží také cítění sebevědomí takového lidského ducha, aby porozuměl každému hnutí a cítění. Projde pak spěšně sférami bytostnými a hmotnými až ke svému vtělení na zemi. Z každé sféry přijme s sebou na svou pouť nutný obal, příslušný k jejímu ochlazení, aby seslabil tlak záření v Něm působícího Prasvětla. Z tohoto vědomého postavení do sfér lidských duchů ku poznání lidského cítění je vyvozeno jméno "Syn Člověka", zároveň s pojmem, že je vyslán lidem jako Syn Boží. Potom zkříží paprsek luciferského temna Jeho cestu, aby poznal z vlastního prožití všechny hlubiny pozemského lidstva a mohl mu lépe přinést pomoc. Země se stane během Jeho pozemského působení, po duchovním a jemnohmotném soudu lehčí a počne se opět zachvívat v kruhu hrubší a jemnější hmotnosti, vznášejíc se vzhůru. Vyobrazení je možné si představit jako výňatek nebo sektor následujících obrazců.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...