TRIGONY

Volání z Prastvoření, oddíl 17: "Učedníci, znáte čtyři Trigony, které stvořil Bůh, jejichž začátek a konec jsou do sebe vetkány? První Trigon je: Bůh Otec a Věční Synové Ježíš a Imanuel, tedy Boží Láska a Boží Duch. Druhý Trigon je: Imanuel - Parsifal - Abd-ru-shin. Jeden ve všech a všichni v jednom od slavnosti naplnění. Třetí Trigon je vedle druhého a je: Prakrálovna Elisabeth - Parsifal - Maria, rozdělení ducha a současného věčného spojení. Čtvrtý Trigon je: Imanuel - Maria - Irmingard, Čistá Lilie. Tento Trigon je jediný, který směřuje svým hrotem dolů, neboť je spojením ku stvoření. Tyto čtyři Trigony tvoří živoucí, zářící kříž. Je to nové vědění, které přináší velký obrat světů pro lidstvo, což pro nás věčné je však jásavým prožíváním, o němž radostně zvěstujeme."

Vyobrazení: první Trigon nahoře, druhý Trigon vlevo, třetí Trigon vpravo, čtvrtý Trigon dole, ve středu zářícího kříže. Pro jasné znázornění jsou zde Trigony rozloženy a znázorněny kolem kříže. 

 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...