ÚROVNĚ = OBLASTI: KRYCHLE SVĚTŮ II.

KRYCHLE SVĚTŮ II. Znázornění sfér světovou krychlí v jemnohmotné úrovni záchvěvů, v rozšířeném měřítku. Jasně je vyzvednuto odloučení mezi prastvořením, stvořením a pozdějším stvořením. Znázornění zvenčí: zlatý kruh jako sféra Božsky-bezbytostná, stříbrný kruh jako Božsky-bytostná, potom kruh čistě duchovní sféry prastvoření. Stvoření obsahuje (žlutý) kruh duchovně-bytostného, jakož i (zelený) kruh bytostných sfér. Pozdější stvoření obsahuje všechno hmotné, jakož i (červený) kruh jemnohmotné sféry a hrubohmotnou krychli světovou.
 

 

© 2011 VI a jiní

Poslední aktualizace 4.1.2020