ÚROVNĚ = OBLASTI: KRYCHLE SVĚTŮ III.

KRYCHLE SVĚTŮ III. Jednotlivé sféry nebo úrovně jsou sice od sebe přísně odděleny podle rozdílu zářením podmíněné hustoty nebo lehkosti. Avšak mnoho stupňů zprostředkuje přechod z jedné úrovně do druhé, při čemž zářící tělesa jedné úrovně mohou, zvratně působíce, přecházet a zasahovat do druhých úrovní. Úrovně jsou však naplněny tělesnými postavami paprsků tvůrčí síly, která udržuje v rytmu a v pohybu všechny tvary, naplňující úrovně. Konečně naše hvězdná obloha, nesčetnými světovými tělesy naplněný vesmír, je také jen hrubohmotnou sraženinou duchovních nebo étherických předobrazů v jiných úrovních. Zcela zevně nalézá se věčně tvořící, žhnoucí věnec záření Božské bytostnosti a Božsky-bezbytostné. Zcela uvnitř je zhuštěné jádro krychle stvoření, která obklopuje sedm světových obcí a je obalena zářící přímkou Parsifalovy hvězdy. Kolem ní uzavírá se ještě poměrně hustá, jemnohmotná sféra (červená) se svými mnohými přechody z jemné hrubohmotnosti k hrubé jemnohmotnosti.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...