ÚROVNĚ = SFÉRY

PROMĚNA PAPRSKŮ. Úrovně - sféry - jsou zobrazeny jako vznášející se kruhy (elipsoidy). Nahoře Božsky-bezbytostné jakožto neproměnný, stále trvající, do nekonečna vyzařující kříž, pod ním stříbrná úroveň Božsky-bytostného, potom čistě-duchovní sféra, duchovně-bytostná sféra, bytostná a hmotná sféra. Spodní oddíly nebo zhuštění jsou znázorněny vnitřními kruhy. První vyzáření Boží, Božsky-bytostná úroveň vysílá ven ze svého vnějšího kruhu paprsky síly přesným směrem k cíli do sféry prastvoření. Prastvoření přijímá paprsky shora a pak je svým způsobem předává nejbližším dalším sférám, duchovním úrovním. Odtud jsou paprsky opět vedeny dále svérázností těchto sfér k nejbližším úrovním, k bytostným sférám, pak odtud do hmotnosti. Během svého putování proměňují se tato záření vždy podle svérázu přijímajících a předávajících sfér, aby mohly být po svém ochlazení a proměně přijaty následujícími sférami. Pod hmotnou sférou vznáší se planeta země. Ona klesla dolů ze středu zachvívajících se sfér, do kruhů ovlivněných temnotou. Paprsky z hmotnosti jsou silně ochlazeny a zhuštěny. Nemohou již přirozeně také tak zářit a ve své svatosti předcházejících sfér nemohou již být hrubohmotnými smysly procítěny. V nejvyšším kruhu záchvěvů jsou čtyři archandělé, v dalším bílém kruhu záchvěvů jsou prastvoření, v následujícím (žlutém) vznikají duchovní zárodky lidí, jež jsou odtud vypuzovány dolů k putování a k uvědomění ve hmotnosti. Bible zde mluví o vyhnání z ráje, do něhož se smí navrátit duchovní zárodky lidí po svém putování hmotnou úrovní uvědomění.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...