ZÁKON ZVRATNÉHO PŮSOBENÍ

Čtyři duchovní zárodky se vznáší v prostoru. Nahoře dole, vlevo a vpravo. Všechny jsou téhož uzpůsobení, s  těmitéž vlohami. Horní se udržel světlým a čistým. Obklopily jej pouze jasné, světlé kruhy. Spodní se otevřel ze svobodné vůle temnotám a obklopily jej tmavé paprskovité kruhy. Oba zbývající (vlevo a vpravo) jsou obaleny téměř stejnoměrně světlými a temnými paprskovitými kruhy. Všechny duchovní zárodky vysílají do dálek paprsky a myšlenky - světlé a temné, vždy podle chtění a vývoje. Vysílaná záření stejného druhu se shromaždují podle zákona přitažlivosti stejnorodého do střediska sil a jsou pak sesílené těmito středisky vrhány zpět k jejich východisku - Zákon zvratného působení - Tak vyzařuje horní světlý duchovní zárodek jen jasné paprsky, které jsou mu vráceny sesílené nazpět. Duchovní zárodek vpravo vysílá dobré myšlenkové záření, které posiluje při návratu zvratným působením jeho dobré chtění. Je spojen se střediskem sil světlých, shora přicházejících paprsků. Tentýž zákon platí pro temné druhy záření duchovního zárodku zakaleného, spodního a duchovního zárodku v levé polovici, vysílajícího kalné myšlenky. Špatné vyzařování se navrací sesíleno zpět k původci. Jestliže vyšle světlý duchovní zárodek ze sebe - z dobrého chtění pro druhého světlý paprsek k duchovnímu zárodku vlevo a obdrží-li tento paprsek ještě podporu ze světlého střediska sil, tu může být tomuto duchovnímu zárodku pomoženo dle zákona zvratného působení. Jestliže ovšem z vlastního chtění propustí svými vnějšími obaly dobré vyzařování a nechá je na sebe nadále plodně působit. Stejnou měrou mohou být temná záření vyslaná zdola a z temného střediska sil nebezpečím pro světlé jádro duchovního zárodku v pravé polovici, jestliže povolí těmto temným paprskům přístup. Tím uzavřou se temné kruhy kolem něj ve zvratném působení vždy těsněji a úžeji.
 
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...