ZNOVUVTĚLENÍ - REINKARNACE

V ráji duchovně-bytostné sféry spočívá původ lidského duchovního zárodku. Odtud nastupuje lidský duchovní zárodek své putování úrovněmi a sférami, až konečně dospěje k prvnímu vtělení v hrubohmotnosti na zemi. Tímto zhmotněním uvědomil si své já a stal se nositelem své vlastní vůle. Podle stupně zralosti, jehož dosáhl po proputování pozemského života, dosáhne jeho duše dalšího vývoje do duchovních sfér. Zprvu zůstane duše v koloběhu uvnitř jemnohmotných úrovní a může odtud dojít ke druhému vtělení (reinkarnaci nebo znovuvtělení) do lidského těla. Je-li jeho snaha dobrá, očistí se a vyrovná v novém pozemském žití starou vinu tak, že se může po své pozemské smrti vznést do vyšších sfér, do úrovní bytostného. Leč i odtud musí ještě jednou vstoupit do hrubohmotnosti k dalšímu vtělení Jestliže i zde jeho vpřed usilující vůle a jeho dobré chtění udržuje jeho ducha v pohybu snažícím se vzhůru, tu bude tentokráte po proputování pozemského života smět po úmrtí vstoupit do vyšších sfér, z nichž není již nutný opětný návrat k pozemskému vtělení. Odložil své hrubé strusky a smí se navrátit do kruhu očistěných duchů. Počet vtělení, jeho návrat do ráje, nebo jeho rozklad - duchovní smrt - jsou podrobeny jedině jeho vůli a proměně.
 

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...