VELIKONOCE


On pro nás zrodil se s láskou
my vidět a slyšet Ho směli
Však zrak náš byl zakryt páskou
uši jakoby neslyšely

Ta mocná síla Boží Záře
dávala vše co potřeba bylo
Lidstvo však s hrozným šklebem tváře
tu Boží Spásu popravilo

Opona chrámová roztrhla se
a ztichlo žalem Stvoření
Lidstvo však s krutou pýchou v hlase
zas hrdě slaví spasení

Kéž najdem sílu Pravdu hledat
ne slepě se lží v davu splynout
Jít cestou vzhůru a nikdy se nedat
a nemohli tak zas cíl svůj minout

Dávejme druhým sami sebe
radostný smír i naději
pak otevře se nám celé nebe
i zázraky se pak udějí

Blažené štěstí naplní nás
a nepřijdeme k žádné újmě
Pak bude nám lépe pochopit hlas
„Vezmi kříž svůj a následuj mě“

 

 Vít Ištvánek

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...