OPUS

 

"Jsem reportérem novin Daily Chronicle. A pokud jsem se něco za mnoho let svého psaní naučil, je to fakt, že závěr příběhu je jen vzácně jeho skutečným koncem. Po pravdě je někdy teprve počátkem. Toto je můj příběh, který začal rozhovorem s jedním mužem a trval jen malou chvíli, vyměnili jsme si jedinou větu. Větu, která změnila můj život...navždy..."

Těmito slovy začíná nový snímek The Opus. Volně navazuje na The Secret a posouvá jej z roviny nového způsobu smýšlení do roviny správného jednání. Přechází od myšlenky k činu a dává lidem nástroje k opravdovému dosažení svých snů a cílů.

Příběh začíná již zmíněným vyznáním neznámého reportéra, který přišel ke smrtelné posteli fiktivního skladatele, jenž svými symfoniemi okouzloval celý svět, Vincenza Vivaldi. První a nakonec i jedinou otázkou bylo: "Jaký je ten jediný klíčový faktor v dosažení všech vašich životních úspěchů?", posledními slovy opěvovaného Vivaldiho byla odpověď: "Opus". Následně nás někteří z největších velikánů osobního rozvoje provází poutí za objevením podstaty této záhadné odpovědi. Té, která změnila život reportéra...navždy.

Při této dobrodružné výpravě nahlédnete na nejmocnější cesty k postavení se překážkám, výzvám i posměchu malých lidí, když jim svěříte velikost vašeho očekávání od života. Inspirace k jednání bude prýštit tepnami do každé jedné buňky vašeho těla a mysl zaplní touha konat. Průvodcem vám budou hvězdy formátu Jacka Canfielda i jeho přítele Marka Victora Hansena. Svým šarmem přímo do srdcí promlouvají Dr. John DeMartini a Willie Jolley. Filosofii psychokybernetiky předává vysloužilý vojenský pilot Ed Rush a o své cenné zkušenosti se dělí multimiliardáři Bill Bartmann a Frank Maguire, spoluzakladatel FedEx. Seznámíte se s tuctem dalších osobností i se samotným režisérem Douglesem Vermeerenem, který bez zaváhání zasáhne vaše
nitro příběhem Vincenza Vivaldiho, jehož jméno si můžete doslova nahradit svým vlastním.

"Pokud byste měli v životě vidět jediný film, nechť je jím The Opus," Mark Victor Hansen

Váš životní opus není o tom, čeho v životě dosáhnete, nýbrž dědictvím toho, kým se v životě stanete. Je to dědictví, které pro vás začíná právě teď...

Zajímavý příběh

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *