TAJEMSTVÍ

Film Tajemství (The Secret)

odhaluje nesilnější zákon vesmíru. Znalost tohoto zákona vede jako tenká zlatá linka napříč všemi náboženskými a filozofickými spisy i napříč každým velkým uměleckým dílem. Všichni lidé, kteří kdy dosáhli opravdové velikosti tento zákon - ať už vědomě nebo nevědomě - znají a řídí se jim. Bez jakékoliv výjimky má každý člověk možnost změnit utrpení, slabost či strach na sílu, harmonii, zdraví a prosperitu. 
Příběh filmu The Secret začíná v době, kdy jeho autorka Rhonda procházela velkou osobní krizí. Její dcera jí věnovala knihu napsanou v roce 1910 a dnes již skoro zapomenutou. Přesto toto rozsahem nevelké literární dílo Wallace D. Wattlese spustilo v Rhondě neukojitelný hlad po hlubším poznání toho, co se dozvěděla. Začala hledat ostatní lidi, kteří jako ona pochopili Tajemství, díky jemuž lidé dosahují takových cílů, že je ostatní považují za neuskutečnitelné. A jakmile začala, lidé se začali objevovat. Napřed postupně po jednotlivcích a dnes jich jsou každý den tisíce... 
Díky svým zkušenostem z filmového průmyslu se Rhonda ihned rozhodla, že toto poselství musí jednoduchou formou předat co nejvíce lidem. Jakmile se rozhodla a začala připravovat nezbytné zázemí, v řádu několika měsíců byl film natočen, sestříhán a připraven ke zveřejnění. Poté, co se tak stalo, se začaly objevovat osobnosti z celého světa, které říkaly: „Toto je způsob, jakým řídím svůj život, díky tomuto jsem úspěšný.“ Jaké bylo překvapení, když samotná Oprah Winfrey jednu ze svých show začala tím, že držela DVD s filmem v ruce a do kamery s upřeným pohledem řekla: „Toto jsem se snažila lidem předat celé ty roky, co dělám svou show.“

Tajemství (The Secret) se předávalo z generace na generaci celé věky. Nyní se dostalo až k vám. Poprvé v historii přední vědci, umělci a filozofové odhalí Tajemství, které zcela změnilo život vynikajícím osobnostem v dějinách: Platón, Edison, Newton, Carnegie, Beethoven, Shakespeare, Einstein, ...

V tomto příběhu jde sice o hmotné pojetí, avšak důležitá je podstata a vlastní princip...

 

Až lidé přestanou věřit v sílu a MOC peněz, pak nastanou velké změny - změny k dobrému. Ano, ta situace nastane. Ať už samovolně nebo vynuceně. Nebude se to asi řadě "rozumářů" líbit, ale nic s tím neudělají...